Redakčné oznámenie č. 126/1988 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 26/1988
Platnosť od 29.07.1988

126

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb v zákone č. 102/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím

1. V čl. I bod 5 § 7 ods. 2 písm. b) v českom a slovenskom znení Zbierky zákonov má byť namiesto „... v § 8 ods. 4 prvá veta;“ správne uvedené „... v § 8 ods. 3 prvá veta;“.

2. V čl. I bod 19 § 19 ods. 2 v českom a slovenskom znení Zbierky zákonov má byť namiesto „... ustanovenia § 8 ods. 2 a 4.“ správne uvedené „... ustanovenia § 8 ods. 2 až 4.“.

Redakcia