Čiastka č. 29/1985 Zb.

Vydaná dňa: 06.12.1985
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
100/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov 01.01.1986
102/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o určení vybraných lesných výrobkov a organizácií oprávnených na ich nákup 01.01.1986
103/1985 Zb. Vyhláška predsedu Štátnej banky československej o poskytovaní úverov a o úrokových sadzbách 01.01.1986
104/1985 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o palivových a energetických základniach 01.01.1986
105/1985 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedecko - technický a investičný rozvoj o experimentálnom overovaní vo výstavbe 01.01.1986