Čiastka č. 2/1984 Zb.

Vydaná dňa: 14.02.1984
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
7/1984 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa upravuje splatnosť dodatkového odvodu za rok 1983 niektorými poľnohospodárskymi organizáciami 14.02.1984
8/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o základných podmienkach niektorých činností vykonávaných Československými štátnymi dráhami v súvislosti s prepravou 01.03.1984
9/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o kontajnerovom prepravnom poriadku 01.03.1984
10/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o zbraniach a strelive 01.04.1984
11/1984 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o základných podmienkach dodávky stavebných látok a dielcov 01.04.1984