Čiastka č. 26/1983 Zb.

Vydaná dňa: 01.11.1983
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
114/1983 Zb. Ústavný zákon o zriadení Štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj 01.11.1983
115/1983 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev 01.11.1983
116/1983 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení 01.11.1983
117/1983 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon 01.11.1983
121/1983 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky 01.11.1983
122/1983 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 01.11.1983
123/1983 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku 01.11.1983
124/1983 Zb. Zákon o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskch polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc (úplné znenie, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších predpisov)