Čiastka č. 14/1982 Zb.

Vydaná dňa: 30.06.1982
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
72/1982 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa § 105 Zákonníka práce 01.07.1982
73/1982 Zb. Zákon o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení 01.07.1982
74/1982 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o niektorých úpravách v nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení pracujúcich v baníctve 01.07.1982
75/1982 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o osobitnej dodatkovej dovolenke pracovníkov pracujúcich v podzemí hlbinných uhoľných a lignitových baní 01.07.1982
77/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 139/1980 Zb. o vyťažovaní cestných nákladných vozidiel 01.08.1982
78/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov 01.07.1982
79/1982 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení 01.07.1982
80/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách vyhlášky č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa 01.07.1982
81/1982 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnej klasifikácii odborov vzdelania 01.09.1982