Čiastka č. 2/1979 Zb.

Vydaná dňa: 20.02.1979
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
11/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o pôsobnosti správ celoštátnych dráh na úseku štátneho odborného technického dozoru na dráhach 01.07.1979
12/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o preukazovaní príslušnosti k Zboru národnej bezpečnosti a oprávnenia na plnenie jeho úloh 01.03.1979
13/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu 07.03.1979
14/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Horná Orava 20.02.1979