Čiastka č. 4/1978 Zb.

Vydaná dňa: 24.02.1978
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
15/1978 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa zriaďuje čestný titul „Letec kozmonaut ČSSR". 24.02.1978
17/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úhrade poistného z poistných zmlúv uzavieraných o poistení osôb socialistickými organizáciami 01.03.1978
18/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky 11.03.1978
20/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška o opatreniach proti prenosným chorobám 01.04.1978
21/1978 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb