Redakčné oznámenie č. 21/1978 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Čiastka 4/1978
Platnosť od 24.02.1978 do31.03.1986
Zrušený 24/1986 Zb.

21

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačových chýb

vo vyhláške Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 110/1976 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva v slovenskom znení

V § 2 ods. 2 došlo nedopatrením tlačiarne k nesprávnemu zneniu textu v zátvorkách. Text má správne znieť: „(ktorou sa rozumejú všetky zájazdy usporadúvané družstvom, prípadne orgánmi Zväzu družstevných roľníkov),“.

Redakcia