Čiastka č. 24/1977 Zb.

Vydaná dňa: 23.11.1977
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
75/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o opakovaných projektoch 01.01.1978
76/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 31/1976 Zb. 01.01.1978
77/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o centrálnej regulácii výrobkov a materiálov vo výstavbe 01.01.1978
78/1977 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií o zavádzaní zjednotených vzorov prvotných záznamov a bežných zápisov v informačnej sústave organizácií 01.01.1978
80/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o jednotnom systéme ďalšieho vzdelávania učiteľov škôl poskytujúcich základné, stredné a vyššie vzdelanie a ostatných pedagogických a výchovných pracovníkov 01.01.1978