Čiastka č. 2/1976 Zb.

Vydaná dňa: 23.02.1976
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
11/1976 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o evidencii vnútrozemských plavidiel 23.02.1976
12/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o unifikácii požiadaviek na vypracovanie a podávanie prihlášok vynálezov 09.03.1976
13/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení 09.03.1976
15/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o úprave štúdia študentiek vysokých škôl z dôvodov podpory materstva 23.02.1976