Čiastka č. 35/1975 Zb.

Vydaná dňa: 22.12.1975
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
141/1975 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na rok 1976 22.12.1975
142/1975 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1976 01.01.1976
143/1975 Zb. Ústavný zákon o zmenách štátnych hraníc s Poľskou ľudovou republikou 22.12.1975
144/1975 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňa Hospodársky zákonník 01.01.1976
147/1975 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1976 22.12.1975
148/1975 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1976 01.01.1976
149/1975 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o archívnictve 01.01.1976
150/1975 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky ktorým sa na rok 1976 ustanovuje suma rozhodujúca pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách 22.12.1975