Čiastka č. 26/1974 Zb.

Vydaná dňa: 23.12.1974
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
133/1974 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1975 01.01.1975
134/1974 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani 01.01.1975
135/1974 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe vo vodnom hospodárstve 01.04.1975
136/1974 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb