Čiastka č. 12/1974 Zb.

Vydaná dňa: 25.07.1974
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
72/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí na vykonanie niektorých ustanovení zákona o materskom príspevku 25.07.1974
73/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o spoločných rozvodoch rozhlasových a televíznych signáloch po kábloch 01.10.1974
75/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 146/1973 Zb. o úprave pracovného času a presune pracovného voľna v Slovenskej socialistickej republike v roku 1974 v súvislosti s 29. augustom 01.08.1974
76/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška vedúceho Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 80/1963 Zb. o organizácii bytového hospodárstva národných výborov 01.01.1974