Čiastka č. 30/1973 Zb.

Vydaná dňa: 01.10.1973
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
106/1973 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o udieľaní vedeckých hodností ústavmi marxizmu - leninizmu ÚV KSČ a ÚV KSS 01.10.1973
107/1973 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Vysokej škole Zboru národnej bezpečnosti 01.10.1973
108/1973 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 500 Kčs 01.10.1973
109/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 500 Kčs 01.10.1973
110/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Slovenský kras 01.10.1973