Čiastka č. 14/1973 Zb.

Vydaná dňa: 03.05.1973
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
44/1973 Zb. Zákon o ochrannom dohľade 01.07.1973
45/1973 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon 01.07.1973
46/1973 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/1969 Zb. o prečinoch 01.07.1973
47/1973 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody 01.07.1973
48/1973 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok 01.07.1973