Čiastka č. 38/1971 Zb.

Vydaná dňa: 27.12.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
153/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o informačnej sústave organizácií 01.01.1972
154/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o účtovníctve 01.01.1972
155/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o inventarizáciách hospodárskych prostriedkov 01.01.1972
156/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárskych záväzkoch vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave 01.01.1972
157/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok 01.01.1972