Čiastka č. 32/1971 Zb.

Vydaná dňa: 27.10.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
120/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1971-1975 27.10.1971
121/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o ľudovej kontrole v Slovenskej socialistickej republice 27.10.1971
122/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie a o ich správe 01.01.1972
123/1971 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady
124/1971 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu úmrtia P. O. Hviezdoslava a pamätných strieborných stokorunáčok k 100. výročiu úmrtia J. Mánesa 27.10.1971
125/1971 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o stiahnutí bankoviek po 25 Kčs vzorov 1958 a 1961 27.10.1971