Vyhláška č. 124/1971 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu úmrtia P. O. Hviezdoslava a pamätných strieborných stokorunáčok k 100. výročiu úmrtia J. Mánesa

Čiastka 32/1971
Platnosť od 27.10.1971 do29.09.2000
Účinnosť od 27.10.1971 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

124

VYHLÁŠKA

ministra financií Československej socialistickej republiky

z 25. októbra 1971

o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu úmrtia P. O. Hviezdoslava a pamätných strieborných stokorunáčok k 100. výročiu úmrtia J. Mánesa

Minister financií Československej socialistickej republiky vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) K 50. výročiu úmrtia slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava sa vydávajú pamätné strieborné päťdesiatkorunáčky.

(2) Pamätné strieborné päťdesiatkorunáčky sa razia zo zliatiny so 700 dielmi striebra a 300 dielmi medi. Hrubá váha päťdesiatkorunáčky je 13 g. Pri razbe je dovolená odchýlka hore i dole v hrubej váhe 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer päťdesiatkorunáčky je 31 mm, jej hrana je hladká s ornamentálnym vlysom, zloženým zo striedajúcich sa kosoštvorcov a bodiek.

(3) Na líci pamätnej striebornej päťdesiatkorunáčky je štátny znak Československej socialistickej republiky a vedľa neho v opise zľava vo dvoch riadkoch nápis

„ČESKOSLOVENSKÁ

SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.

Označenie hodnoty „50“ je umiestnené pod štátnym znakom dole.

(4) Na rube pamätnej striebornej päťdesiatkorunáčky je ľavý profil P. O. Hviezdoslava. Jeho meno „PAVOL ORSZÁGH“ je umiestnené pri ľavom okraji v opise, pseudonym „HVIEZDOSLAV“ v podobe vlastnoručného básnikovho podpisu uprostred dole. V opise pri pravom okraji sú umiestnené letopočty „1921-1971“. Návrh päťdesiatkorunáčky je dielom akademického sochára profesora Františka Davida, ktorého značka „D“ je umiestnená dole.

§ 2

(1) K 100. výročiu úmrtia českého maliara Josefa Mánesa sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáčky.

(2) Pamätné strieborné stokorunáčky sa razia zo zliatiny so 700 dielmi striebra a 300 dielmi medi. Hrubá váha stokorunáčky je 15 g. Pri razbe je dovolená odchýlka hore i dole v hrubej váhe 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáčky je 33 mm, jej hrana je hladká s ornamentálnym vlysom, zloženým zo striedajúcich sa vlnoviek a bodiek.

(3) Na líci pamätnej striebornej stokorunáčky je štátny znak Československej socialistickej republiky, pod ním v troch riadkoch nápis

„ČESKOSLOVENSKÁ

SOCIALISTICKÁ

REPUBLIKA“.

Označenie hodnoty „100“ je uprostred dole. Návrh lícnej strany stokorunáčky je dielom akademického sochára laureáta štátnej ceny Jána Kulicha, ktorého značka „J. K.“ je umiestnená dole.

(4) Na rube pamätnej striebornej stokorunáčky je pravý profil Josefa Mánesa, po stranách ktorého v dolnej časti je v prvom riadku nápis

„JOSEF MÁNES“

a pod ním v druhom pripomínané letopočty

„1871“ a „1971“

Autorom rubu je akademický sochár Peter Formánek, ktorého značka „F“ je umiestnená dole.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Doc. Ing. Rohlíček CSc. v. r.