Uznesenie č. 123/1971 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady

Čiastka 32/1971
Platnosť od 27.10.1971 do23.11.1990
Zrušený 377/1990 Zb.

123

UZNESENIE

Slovenskej národnej rady

z 20. októbra 1971

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada

schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 20. septembra 1971 č. 90 Zb., ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave.

Klokoč v. r.