Čiastka č. 14/1971 Zb.

Vydaná dňa: 06.07.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
43/1971 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavného zákona o československej federácii 01.08.1971
44/1971 Zb. Zákon o voľbách do Federálneho zhromaždenia 01.08.1971
45/1971 Zb. Zákon o úprave štátneho rozpočtu československej federácie na rok 1971 06.07.1971
46/1971 Zb. Zákon o geodézii a kartografii 01.09.1971
47/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o podniku zahraničného obchodu Simex a o úprave jeho oprávnenia na zahraničnoobchodnú činnosť 06.07.1971