Čiastka č. 31/1969 Zb.

Vydaná dňa: 28.07.1969
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
86/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1969 28.07.1969
87/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnej cene Slovenskej socialistickej republiky. 28.07.1969
88/1969 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o dodatkovom odvode, záväzných limitoch a o zmenách dôchodkovej dane a zdanení motorových vozidiel. 28.07.1969
89/1969 Zb. Vyhláška Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 47/1967 Zb. o cenách 28.07.1969