Čiastka č. 7/1967 Zb.

Vydaná dňa: 02.03.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
15/1967 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v organizácii a náplni úloh niektorých výkonných orgánov Slovenskej národnej rady 02.03.1967
16/1967 Zb. Vládne nariadenie o ekonomických nástrojoch a o fondoch jednotných roľníckych družstiev 02.03.1967
17/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o úprave zberateľskej výmeny poštových známok a ostatných predmetov filatelistického záujmu so zahraničím 01.03.1967
18/1967 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
19/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou 17.03.1967
20/1967 Zb. Vyhláška Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určuje ďalší miestny národný výbor v kraji ako stavebný úrad 04.01.1967