Čiastka č. 25/1967 Zb.

Vydaná dňa: 01.07.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
63/1967 Zb. Rozhodnutie prezidenta republiky podľa článku 62 ods. 1 bod 1 ústavy o dojednávaní medzinárodných zmlúv 01.07.1967
64/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville) 16.07.1967
65/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o plaveckých a námorníckych knižkách 01.07.1967
66/1967 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu