Čiastka č. 49/1965 Zb.

Vydaná dňa: 10.11.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
113/1965 Zb. Zákon o Štátnej komisii pre financie, ceny a mzdy, Štátnej komisii pre techniku, Štátnej komisii pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu a Štátnej komisii pre riadenei a organizáciu 10.11.1965
114/1965 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 52/1963 Zb. o Štátnej plánovacej komisii 10.11.1965
115/1965 Zb. Zákon o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov 10.11.1965
116/1965 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži 10.11.1965
117/1965 Zb. Zákon o Štátnej banke československej 10.11.1965
118/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci 25.11.1965