Čiastka č. 25/1961 Zb.

Vydaná dňa: 26.06.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
56/1961 Zb. Zákon o zriadení Ústredného úradu štátnej kontroly a štatistiky 26.06.1961
57/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu o nákupe prázdnych konzervárenských pohárov 30.06.1961
58/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o hospodárnom a účelnom budovaní uskladňovacieho zariadenia a verejných čerpacích staníc pre pohonné hmoty. 01.07.1961
59/1961 Zb. Vyhláška ministra výstavby, ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša právomoc stavebných úradov na Ministerstvo vnútra 01.07.1961