Čiastka č. 41/1960 Zb.

Vydaná dňa: 11.07.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
101/1960 Zb. Zákon o zlúčení ministerstiev, o prevedení riadenia vodného hospodárstva do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a o zmene názvu Ministerstva stavebníctva 11.07.1960
102/1960 Zb. Vládne nariadenie o zrušení oblastných orgánov štátnej správy na Slovensku a Plavebnej správy v Prahe 11.07.1960
103/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácii 01.07.1960
104/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení podniku Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav 01.07.1960
105/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode 01.07.1960
106/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní o hospodárení kovovým odpadom 11.07.1960