Čiastka č. 9/1959 Zb.

Vydaná dňa: 28.03.1959
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
16/1959 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o nemocenskom poistení zamestnancov 01.04.1959
17/1959 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o sociálnom zabezpečení 01.04.1959
18/1959 Zb. Zákon o niektorých zmenách v sociálnom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl 01.04.1959
19/1959 Zb. Vládne nariadenie o úprave nárokov na starobný dôchodok po dobu zamestnania 01.06.1959
20/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 56/1956 Zb. o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich 01.04.1959