Čiastka č. 25/1958 Zb.

Vydaná dňa: 06.11.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
62/1958 Zb. Ústavný zákon o konečnom vytýčení štátnych hraníc s Poľskou ľudovou republikou 06.11.1958
63/1958 Zb. Zákon o druhom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky 06.11.1958
64/1958 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 107/1953 Zb. o devízovom hospodárstve 06.11.1958
65/1958 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
66/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o registre trestov 06.11.1958