Čiastka č. 21/1958 Zb.

Vydaná dňa: 01.10.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
52/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú stanovy Radu červenej zástavy, Radu červenej hviezdy, medaily Za zásluhy o obranu vlasti a medaily Za službu vlasti 01.10.1958
53/1958 Zb. Nariadenie o zriadení Štátnej leteckej správy 01.07.1958
54/1958 Zb. Vyhláška o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v zdravotníctve 16.10.1958
55/1958 Zb. Vyhláška o Dohode medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva 16.10.1958
56/1958 Zb. Vyhláška o Dohode medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o vzájomnej železničnej doprave 16.10.1958