Čiastka č. 36/1955 Zb.

Vydaná dňa: 31.12.1955
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
65/1955 Zb. Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov 31.12.1955
66/1955 Zb. Vyhláška o zmenách v okruhu zmluvných strán, viazaných Protokolom o doložkách o rozsudičovi 15.01.1956
67/1955 Zb. Vyhláška o zmenách v okruhu zmluvných strán, viazaných Dohovorom o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov. 15.01.1956
68/1955 Zb. Vyhláška o Medzinárodnom dohovore o voľnom okraji námorných lodí 15.01.1956