Vyhláška č. 67/1955 Zb.Vyhláška o zmenách v okruhu zmluvných strán, viazaných Dohovorom o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov.

Čiastka 36/1955
Platnosť od 31.12.1955
Účinnosť od 15.01.1956
Redakčná poznámka

Dohovor pre Izrael nadobudol účinnosť 27. mája 1952. Rakúsko je v pomere k Československej republike Dohovorom viazané od 10. decembra 1953.

67

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 12. septembra 1955

o zmenách v okruhu zmluvných strán, viazaných Dohovorom o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov


K Dohovoru o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov, dojednanému v Ženeve 26. septembra 1927, pristúpil 24. októbra 1951 Izrael a Dohovor preň nadobudol účinnosť 27. mája 1952.

Rakúsko je v pomere k Československej republike Dohovorom viazané od 10. decembra 1953.


David v. r.