Čiastka č. 61/1953 Zb.

Vydaná dňa: 31.12.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
108/1953 Zb. Nariadenie o fondoch dlhodobého úveru pre výrobné a spotrebné družstvá. 31.12.1953
109/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa doplňuje vládne nariadenie č. 37/1953 Sb., o spôsobe a lehotách predkladania reklamácií pri dodávkach nekvalitných a nekompletných výrobkov a výrobkov, ktoré nezodpovedajú štátnym štandardom, normám a technickým podmienkam, a o majetkových sporoch pri nevyhovení reklamáciám 16.05.1953
110/1953 Zb. Nariadenie o správe národného majetku rozpočtovými organizáciami 01.01.1954
111/1953 Zb. Nariadenie o základných fondoch hospodárskych organizácií. 01.01.1954
112/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia percentá zvýšenia dane zo mzdy 01.01.1954
113/1953 Zb. Nariadenie o riaditeľských fondoch v hospodárskych organizáciách dopravných. 01.07.1953