Čiastka č. 57/1953 Zb.

Vydaná dňa: 28.12.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
96/1953 Zb. Nariadenie o Hydrometeorologickom ústave. 01.01.1954
97/1953 Zb. Nariadenie o Vysokej straníckej škole pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa. 28.12.1953
98/1953 Zb. Nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl. 01.09.1953
99/1953 Zb. Vyhláška o účinnosti účtovných zásad pre ďalšie okruhy účtovných jednotiek. 01.01.1954