Čiastka č. 49/1951 Zb.

Vydaná dňa: 26.12.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
98/1951 Zb. Nariadenie o zrušení štátnych záložní 01.01.1952
99/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Ministerstva národnej obrany 01.01.1952
100/1951 Zb. Nariadenie o registri trestov 01.01.1952
101/1951 Zb. Vyhláška o stiahnutí niektorých drobných mincí 26.12.1951