Vyhláška č. 101/1951 Zb.Vyhláška o stiahnutí niektorých drobných mincí

Čiastka 49/1951
Platnosť od 26.12.1951 do31.05.1953
Účinnosť od 26.12.1951 do31.05.1953
Zrušený 45/1953 Zb.

OBSAH

101.

Vyhláška ministra financií

zo dňa 6. decembra 1951

o stiahnutí niektorých drobných mincí.

Minister financií ustanovuje podľa § 3 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlách československej meny:


§ 1.

Mince po 1 Kčs zo zinku a po 10 h zo zinku vydané do roku 1945, ako i medzizinkové mince po 10 h vydané do roku 1945 na Slovensku, prestanú byť zákonným platidlom dňom 31. decembra 1951.

§ 2.

Od 1. januára 1952 do 31. januára 1952 budú Štátna banka Československá a poštové úrady vymeňovať mince uvedené v § 1 vo svojich pokladniciach. Po 31. januári 1952 je akákoľvek výmena týchto mincí vylúčená.


§ 3.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Kabeš v. r.