Čiastka č. 27/1951 Zb.

Vydaná dňa: 11.06.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
43/1951 Zb. Nariadenie o niektorých opatreniach v nábore a vo výchove pracujúceho dorastu 11.06.1951
44/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušujú Ústredňa a úradovne pre domácku prácu a ústredné a obvodné komisie domáckej práce 01.07.1951
45/1951 Zb. Nariadenie o technickej normalizácii 11.06.1951
46/1951 Zb. Vládne nariadenie o zrušení knižničných rád 11.06.1951