Čiastka č. 75/1950 Zb.

Vydaná dňa: 29.12.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
195/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o organizácii bytového majetku a o Fonde bytového hospodárstva 01.01.1951
196/1950 Zb. Nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach sociálneho zaopatrenia československých občanov bývajúcich v cudzine na Ministerstvo zahraničných vecí 01.01.1951
197/1950 Zb. Nariadenie o platenej dovolenke na zotavenie niektorých zamestnancov v stavebníctve a v odboroch so stavebníctvom súvisiacich v roku 1951 01.01.1951
198/1950 Zb. Nariadenie o zrušení Riaditeľstva štátneho dlhu, Ústrednej štátnej pokladnice v Prahe a Štátnej pokladnice pre Slovensko v Bratislave 01.01.1951
199/1950 Zb. Nariadenie o zmenách hraníc krajov, okresov a obcí 01.01.1951
200/1950 Zb. Nariadenie o nakladaní s nehnuteľným národným majetkom v správe ústredných úradov 29.12.1950
201/1950 Zb. Nariadenie o hmotnom zásobovaní 01.01.1951
202/1950 Zb. Nariadenie o prístavnom poriadku pre československé vnútrozemské prístavy 01.01.1951