Čiastka č. 65/1950 Zb.

Vydaná dňa: 19.12.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
154/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa predlžuje účinnosť zákona o daňových úľavách pri usporiadaní niektorých právnych pomerov družstiev, spolkov a iných právnických osôb 31.12.1950
155/1950 Zb. Nariadenie o zrušení Úradu hospodárskej kontrolnej služby 19.12.1950
156/1950 Zb. Nariadenie o výkone pôsobnosti v odbore sociálneho zabezpečenia účastníkov bojov za nezávislosť a oslobodenie Československej republiky 01.11.1950
157/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka 01.01.1951
158/1950 Zb. Vyhláška o vydaní drobných peňazí papierových po 50 Kčs s dátom 29. augusta 1950 19.12.1950