Čiastka č. 61/1950 Zb.

Vydaná dňa: 24.11.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
143/1950 Zb. Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1951 01.01.1951
144/1950 Zb. Zákon o jednorázovom mimoriadnom prídavku za rok 1950 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov 01.12.1950
145/1950 Zb. Zákon o upravovaní vysvetliviek k colnému sadzobníku 24.11.1950
146/1950 Zb. Nariadenie o prenesení správnej pôsobnosti s veliteľstiev oblastí na veliteľstvá okruhov 15.10.1950
147/1950 Zb. Nariadenie o štátnych cenách 24.11.1950