Čiastka č. 89/1949 Zb.

Vydaná dňa: 31.12.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
281/1949 Zb. Zákon ktorým sa menia predpisy o prekladaní verejných zamestnancov do výslužby. 01.01.1950
282/1949 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon, ktorým československý štát nadobúda pre Sväz sovietskych socialistických republík a Spojené štáty americké vlastnícke právo na niektoré nehnuteľnosti a hnuteľnosti. 31.12.1949
283/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa znovu mení železničný prepravný poriadok. 01.01.1950
284/1949 Zb. Vládne nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach ochranných známok a ochranných vzoriek a modelov na Patentný úrad. 01.01.1950
285/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa doplňujú pravidlá o vyberaní dávky zo zábav na Slovensku. 01.01.1950