Čiastka č. 82/1949 Zb.

Vydaná dňa: 21.12.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
255/1949 Zb. Nariadenie o ražbe a vydaní strieborných stokorunákov a strieborných päťdesiatkorunákov na pamäť 70. narodenín generalissima J. V. Stalina. 21.12.1949
256/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa štátna stávková kancelária vyhlasuje za samostatný podnik spravovaný podľa zásad obchodného hospodárenia. 01.01.1950
257/1949 Zb. Vládne nariadenie o zriaďovaní a prevádzke výberových a povinných odborných škôl pri štátnych a národných podnikoch. 21.12.1949
258/1949 Zb. Nariadenie o úprave vysvetliviek k colnému sadzobníku 01.01.1950
259/1949 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní drobných peňazí papierových po 20 Kčs s dátom 1. mája 1949. 21.12.1949