Čiastka č. 56/1949 Zb.

Vydaná dňa: 23.07.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
187/1949 Zb. Zákon o štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport. 23.07.1949
188/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vydávajú vzorné pravidlá pre vyberanie obecnej dávky zo zmrzliny. 23.07.1949
189/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa rozširuje výpočet prípravkov podrobených úradnému dozoru podľa ópiového zákona. 23.07.1949
190/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva priemyslu zo dňa 25. januára 1949, č. 71 Sb., ktorou sa určujú úradné značky pre platinový, zlatý a strieborný tovar. 23.07.1949