Vyhláška č. 190/1949 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva priemyslu zo dňa 25. januára 1949, č. 71 Sb., ktorou sa určujú úradné značky pre platinový, zlatý a strieborný tovar.

Čiastka 56/1949
Platnosť od 23.07.1949 do01.01.1955
Účinnosť od 23.07.1949 do01.01.1955

190

Vyhláška Ministerstva vnútra

zo dňa 14. júla 1949

o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva priemyslu zo dňa 25. januára 1949, č. 71 Sb., ktorou sa určujú úradné značky pre platinový, zlatý a strieborný tovar.


V prílohe vyhlášky č. 71/1949 Sb., obsahujúcej Československé úradné značky pre platinový, zlatý a strieborný tovar, sa pri vyobrazení úradnej značky pre zlatý tovar stupňa rýdzosti č. 1/986/1000 opravuje stupeň rýdzosti „985/1000“ na „986/1000“.


Nosek v. r.