Čiastka č. 52/1949 Zb.

Vydaná dňa: 12.07.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
177/1949 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy, podpísanom v Sofii dňa 11. septembra 1948. 01.04.1949
178/1949 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, dojednanej v Prahe dňa 23. apríla 1948. 23.04.1948
179/1949 Zb. Vyhláška ministra dopravy o koncesovaní pouličnej trolejbusovej dráhy v Jihlave. 12.07.1949
180/1949 Zb. Vyhláška o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 22. apríla 1949, č. 116 Sb., o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe 12.07.1949