Vyhláška č. 180/1949 Zb.Vyhláška o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 22. apríla 1949, č. 116 Sb., o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe

Čiastka 52/1949
Platnosť od 12.07.1949 do23.11.1990
Účinnosť od 12.07.1949 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.

180.

Vyhláška Ministerstva vnútra

zo dňa 9. júla 1949

o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 22. apríla 1949, č. 116 Sb., o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe.

Vo vládnom nariadení č. 116/1949 Sb. sa opravujú tieto tlačové chyby:


A. V pôvodnom českom znení:

1. V prílohe A pri položke 18 sa opravujú v stĺpci 6 slová „obecní dávky u zastavených ploch“ na „obecní dávky ze zastavených ploch“.

2. V prílohe A pri položke 32-34 sa opravujú v stĺpci 4 slová „80.0000/1906 B.M.“ na „80.000/1906 B.M.“.

3. V prílohe B pri položke 25 sa opravuje v stĺpci 6 slovo „delší“ na „kratší“.

4. V prílohe C pri položke 269 v stĺpci 6 sa vkladá za slová „býv. zemských“ spojka „a“.

B. V úradnom slovenskom znení:

1. V prílohe B pri položke 25 sa opravuje v stĺpci 6 slovo „dlhšiu“ na „kratšiu“.

2. V prílohe C pri položke 269 v stĺpci 6 sa vkladá za slová „býv. krajinských“ spojka „a“.


Nosek v. r.