Čiastka č. 49/1949 Zb.

Vydaná dňa: 02.07.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
166/1949 Zb. Zákon o sídle Správneho súdu. 02.07.1949
167/1949 Zb. Zákon o stálych prísažných znalcoch a tlmočníkoch. 02.07.1949
168/1949 Zb. Zákon o konečnej úprave vnútorného štátneho dlhu a niektorých iných dlhov z doby do 31. decembra 1945. 02.07.1949
169/1949 Zb. Zákon o vojenských obvodoch 02.07.1949
170/1949 Zb. Vládne nariadenie o prechodnej úprave pôsobnosti v odbore štátneho penzijného (provízneho) a úrazového zaopatrenia. 17.07.1949
171/1949 Zb. Nariadenie ministra vnútra, ktorým sa vydávajú predpisy o služobnej prísahe, o skúšobnom čase, o prepúšťaní v tomto čase a o povolení na uzavieranie sobášov príslušníkov Sboru národnej bezpečnosti. 01.01.1949