Čiastka č. 26/1949 Zb.

Vydaná dňa: 01.04.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/1949 Zb. Nariadenie o rozdelení územia hlavného mesta Prahy pre účely verejnej správy 01.04.1949
80/1949 Zb. Nariadenie o vnútornej organizácii pražských orgánov ľudovej správy 01.04.1949
81/1949 Zb. Vládne nariadenie o rozdelení výkonu pôsobnosti pražských orgánov ľudovej správy. 01.04.1949
82/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa doplňujú predpisy o služobných kategóriách vojenských dôstojníkov 04.03.1949
83/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 18. januára 1949, č. 10 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o komunálnych podnikoch a vydáva ich štatút (štatút komunálnych podnikov). 01.04.1949