Čiastka č. 22/1949 Zb.

Vydaná dňa: 15.03.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
65/1949 Zb. Zákon o oceňovaní 15.03.1949
66/1949 Zb. Zákon o predbežnom vykonávaní medzinárodných hospodárskych smlúv všeobecnej povahy 15.03.1949
67/1949 Zb. Zákon o premlčaní trestnosti menových priestupkov 15.03.1949
68/1949 Zb. Zákon, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia zákona o dávke z majetkového prírastku a o dávke z majetku. 15.03.1949
69/1949 Zb. Zákon o jednotných poľnohospodárskych družstvách. 15.03.1949
70/1949 Zb. Zákon o Štátnom zdravotníckom ústave 01.04.1949
71/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva priemyslu, ktorou sa určujú úradné značky pre platinový, zlatý a strieborný tovar. 15.03.1949