Čiastka č. 49/1948 Zb.

Vydaná dňa: 04.06.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
137/1948 Zb. Zákon o postátnění Československého rozhlasu. 01.07.1948
138/1948 Zb. Zákon o hospodaření s byty 04.06.1948
139/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o směnečném poplatku. 19.06.1948
140/1948 Zb. Nařízení, jímž se upravuje seznam přepychových předmětů. 27.12.1947
141/1948 Zb. Nařízení o úpravě okresů a sídel revírních báňských úřadů v zemích České a Moravskoslezské.
142/1948 Zb. Nařízení o zřizování odborných živnostenských společenstev pro živnost výroby cementového zboží na Slovensku. 04.06.1948
143/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet). 04.06.1948
144/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů. 04.06.1948