Nariadenie vlády č. 141/1948 Zb.Nařízení o úpravě okresů a sídel revírních báňských úřadů v zemích České a Moravskoslezské.

Čiastka 49/1948
Platnosť od 04.06.1948

141

Vládní nařízení

ze dne 25. května 1948

o úpravě okresů a sídel revírních báňských úřadů v zemích České a Moravskoslezské.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7 zákona ze dne 28. března 1928, č. 57 Sb., o zažízení a působnosti báňských úřadů:


§ 1.

Revírní báňské úřady v Chomutově a v Teplicích se zrušují a jejich okresy se připojují k okresu revírního báňského úřadu v Mostě.

§ 2.

(1) Sídlo revírního báňského úřadu ve Slaném sa přenáší do Kladna.

(2) K okresu revírního báňského úřadu v Kladně se připojují obvody okresních soudů:

a) v Dubé, ktorý se vylučuje z okresu revírního báňského úřadu v Kutné Hoře,

b) v Jesenici, Libochovicích, Podbořanech, Roudnici nad Labem, Štětí a Žatci, ktoré se vylučijí z okresu revírního báňského úřadu v Mostě (§ 1),

c) v Kladně a Rakovníku, kotré se vylučují z okresu reírního báňského úřadu v Praze.

§ 3.

(1) Použivatelnost nařízení ministra hopodářství a práce ze dne 9. dubna 1943, č. 113 Sb., o sloučení obvodů revírních baňských úřadů v Plzni a v Budějovicích, se zrušuje.

(2) Revírní báňský úřad v Českých Budějovicích se zrušuje a jeho okres se připojuje k okresu revírního báňského úřadu v Praze.

(3) K okresu revírního báňského úřadu v Praze se dále připojují obovdy okresních soudů v Českém Brodě a Kostelci nad Černými Lesy, které se vylučují z okresu revírního báňského úřadu v Kutné Hoře.

§ 4.

K okresu revírního báňského úřadu v Ostravě se připojují obvody okresních soudů ve Dvorcích, Hranicích, Městě Libavé, lipníku nad Bečvou, Litovli, Starém Městě, Valašském Meziřičí, Mohelnici. Olomouci, Rožnově pod Radhoštém, Rýmařově, Šilperku, Šternberku, Šumperku, Uničově, Vízmberku, Vsetíně a Zábřehu, ktoré se vylučují z okresu revírniho báňského úřadu v Brně.

§ 5.

Přehled sídel a okresů revírních báňských úřadů v zemích České a Moravskoslzské ve vztahu k obvodům okresních soudů je přílohou tohoto nařízení.


§ 6.

Toto nařízení nabývá účinnosti 30 dnů po vyhlášení; provede je ministr průmyslu.


Gottwald v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Fierlinger v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Clementis v. r. Krajčír v. r.

arm. gen. Svoboda v. r. Petr v. r.

Dr. Ševčík v. r. Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r. Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r. Erban v. r.

Dr. Dolanský v. r. Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r. Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Čepička v. r. Dr. Šrobár v. r.


Príloha č. 1 zákona 141/1948 Zb.